|
 
Kontorplads.dk

Forside > ComputerenComputeren

Nåt du køber computerskærm så vær opmærksom på hvor meget den fylder i dybden. Jo mindre den fylder i dybden, jo mindre bordplads behøver du. Især hvis du har hjemmearbejdsplads i stuen, så kan de være en fordel at computerpladsen fylder så lidt som muligt.

Skærmens placering
Skærmen og tastaturet skal stå lige foran dig, så du undgår uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og –bevægelser. Placer skærmen lidt væk fra vinduet og parallelt med vinduet.

Skærmafstand
Sæt dig ind til bordet og stræk den ene arm vandret frem mod skærmen. Dette svarer til en skærmafstand på 50-70 cm, hvilket i de fleste tilfælde er passende.

Skærmhøjde
Indstil højden, så du ser lidt skråt nedad. Dette svarer til, at du cirka ser lige hen over skærmens overkant.

Vip skærmen
Vip din skærm bagover, så den er vinkelret på synsretningen.

Undersøg reflekser
Sørg for at checke, om du på din skærm har generende reflekser fra lamper og vinduer.
Fladskærme giver almindeligvis mindre reflekser og blænding end en billedrørsskærm.

Du er her: Computeren - Alt om kontorindretning

Antivirus - Computerprogram - Hullemaskine - Printer - Regneark - Spyware - Tekstbehandlingsprogram - Telefax - Kontorplads -